PrihlaskyO násPrečoNovinkyTáboryUžitočné linkyRegistráciaKontakt, kde nás nájdete

22.03.2024

Denný Letný Tábor 2024
Denný Letný Tábor 2024 pre deti od 5 do 12 rokov v rámci projektu OZ Rieka talentov - Pes nie je hračka.
Zobraziť celý článok

04.09.2023

Duo skupina (pre dvoch)
pre deti, študentov a dospelých
Zobraziť celý článok

31.08.2023

Prihláška na nový školský rok
Prihláste svoje deti na nový školský rok.
Zobraziť celý článok
Zobraziť všetky novinky

O nás

V občianskom združení RIEKA TALENTOV sa zišli ľudia, ktorí majú to šťastie, že môžu a chcú pomôcť tým, ktorí to potrebujú a majú záujem zlepšiť kultúru a náplň života sebe a svojim rodinám.

Personálne obsadenie:

Stanovy občianskeho združenie - kliknite sem

Cieľom združenia je aktivizácia členov združenia ,dobrovoľných spolupracovníkov a sympatizantov k riešeniu sociálnych, ekonomických, edukačných, právnych, kultúrnych a spoločenských potrieb rozvoja miestnych komunít; pomoc pri integrácii sociálne znevýhodnených jednotlivcov a spoločenských skupín do miestnych komunít; podpora a rozvoj občianskych iniciatív a aktivít za trvalé zlepšenie a skvalitnenie života s dôrazom na edukačnú činnosť v oblasti ozdravenia stravovacích návykov ; zvyšovanie úrovne vzdelania, právneho a environmentálneho povedomia.

Činnosti

Aktivity, ktoré občianske združenie RIEKA TALENTOV ponúka, sú rozdelené do niekoľkých tematických okruhov v oblasti športu, kultúry, jazykového vzdelávania a pohybovo – tanečnej činnosti.

Východoslovenská galéria v Košiciach

zabezpečí vzdelávanie v kultúrnej oblasti. Možnosťou aktívnej účasti na kreatívnych dielňach, ktoré galéria pravidelne organizuje a voľným vstupom do svojich priestorov podporí rozvoj emocionálnych a tvorivých zložiek osobnosti.
http://www.vsg-kosice.sk/


Hokejový klub HC Košice

sa zaviazal zabezpečiť podporu nádejných športových talentov v rámci hokejovej prípravy. Dieťa okrem rozvoja pohybových zručností si v nej osvojí zásady tímovej hry a zámernej aktivity a snaženia sa o spoločný cieľ.
http://www.hckosice.sk/


Jazyková škola Metropolitan

sa orientuje na výučbu cudzích jazykov prostredníctvom umenia, tzv. „Learning Through Art“, ponúka kurzy anglického jazyka a týždenné pobyty počas jarných a letných prázdnin. Zvyšovanie jazykových znalostí, poskytne dieťaťu väčšie možnosti uplatniť sa na školských ale i mestských podujatiach, rozvinúť svoje osobnostné vlastnosti ako je sebavedomie a samostatnosť, či rozšíriť svoj uhol pohľadu na svet.
http://www.metropolitanschool.sk/


Súkromná základná umelecká škola Bobby Brelly
si pod svoju záštitu vzala podporu pohybovo nadaných detí. Deti v rámci tanečnej prípravy klasických, ľudových, moderných a džezových tancov si osvojujú pohybové schopnosti a prezentujú sa na súťažných i nesúťažných prehliadkach na divadelných javiskách doma a v zahraničí.
http://www.brellart.sk/brellart/

Pri napĺňaní cieľa bude občianske združenie najmä:

a/ vykonávať koncepčnú a koordinačnú činnosť v zákonom stanovenom rozsahu
b/ vypracovávať návrhy koncepcie rozvoja sociálneho zabezpečenia
c/ zabezpečovať poskytovanie odbornej pomoci a poradenskej služby
d/ pomáhať jednotlivcom a najmä deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávaní
e/ zabezpečovať vzdelávacie programy zamerané na jazykové vzdelávanie, sociálnu, a environmentálnu výchovu
f/ organizovať prácu s deťmi a mládežou v rámci voľného času
g/ spolupracovať so štátnymi orgánmi a s orgánmi samosprávy pri napĺňaní cieľov združenia