PrihlaskyO násPrečoNovinkyTáboryUžitočné linkyRegistráciaKontakt, kde nás nájdete

04.09.2023

Duo skupina (pre dvoch)
pre deti, študentov a dospelých
Zobraziť celý článok

31.08.2023

Prihláška na nový školský rok
Prihláste svoje deti na nový školský rok.
Zobraziť celý článok

14.03.2023

Denný Letný Tábor 2023
Denný Letný Tábor 2023 pre deti od 5 do 12 rokov v rámci projektu OZ Rieka talentov - Pes nie je hračka.
Zobraziť celý článok
Zobraziť všetky novinky

O nás

V občianskom združení RIEKA TALENTOV sa zišli ľudia, ktorí majú to šťastie, že môžu a chcú pomôcť tým, ktorí to potrebujú a majú záujem zlepšiť kultúru a náplň života sebe a svojim rodinám.

Personálne obsadenie:

Stanovy občianskeho združenie - kliknite sem

Cieľom združenia je aktivizácia členov združenia ,dobrovoľných spolupracovníkov a sympatizantov k riešeniu sociálnych, ekonomických, edukačných, právnych, kultúrnych a spoločenských potrieb rozvoja miestnych komunít; pomoc pri integrácii sociálne znevýhodnených jednotlivcov a spoločenských skupín do miestnych komunít; podpora a rozvoj občianskych iniciatív a aktivít za trvalé zlepšenie a skvalitnenie života s dôrazom na edukačnú činnosť v oblasti ozdravenia stravovacích návykov ; zvyšovanie úrovne vzdelania, právneho a environmentálneho povedomia.

Činnosti

Aktivity, ktoré občianske združenie RIEKA TALENTOV ponúka, sú rozdelené do niekoľkých tematických okruhov v oblasti športu, kultúry, jazykového vzdelávania a pohybovo – tanečnej činnosti.

Východoslovenská galéria v Košiciach

zabezpečí vzdelávanie v kultúrnej oblasti. Možnosťou aktívnej účasti na kreatívnych dielňach, ktoré galéria pravidelne organizuje a voľným vstupom do svojich priestorov podporí rozvoj emocionálnych a tvorivých zložiek osobnosti.
http://www.vsg-kosice.sk/


Hokejový klub HC Košice

sa zaviazal zabezpečiť podporu nádejných športových talentov v rámci hokejovej prípravy. Dieťa okrem rozvoja pohybových zručností si v nej osvojí zásady tímovej hry a zámernej aktivity a snaženia sa o spoločný cieľ.
http://www.hckosice.sk/


Jazyková škola Metropolitan

sa orientuje na výučbu cudzích jazykov prostredníctvom umenia, tzv. „Learning Through Art“, ponúka kurzy anglického jazyka a týždenné pobyty počas jarných a letných prázdnin. Zvyšovanie jazykových znalostí, poskytne dieťaťu väčšie možnosti uplatniť sa na školských ale i mestských podujatiach, rozvinúť svoje osobnostné vlastnosti ako je sebavedomie a samostatnosť, či rozšíriť svoj uhol pohľadu na svet.
http://www.metropolitanschool.sk/


Súkromná základná umelecká škola Bobby Brelly
si pod svoju záštitu vzala podporu pohybovo nadaných detí. Deti v rámci tanečnej prípravy klasických, ľudových, moderných a džezových tancov si osvojujú pohybové schopnosti a prezentujú sa na súťažných i nesúťažných prehliadkach na divadelných javiskách doma a v zahraničí.
http://www.brellart.sk/brellart/

Pri napĺňaní cieľa bude občianske združenie najmä:

a/ vykonávať koncepčnú a koordinačnú činnosť v zákonom stanovenom rozsahu
b/ vypracovávať návrhy koncepcie rozvoja sociálneho zabezpečenia
c/ zabezpečovať poskytovanie odbornej pomoci a poradenskej služby
d/ pomáhať jednotlivcom a najmä deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávaní
e/ zabezpečovať vzdelávacie programy zamerané na jazykové vzdelávanie, sociálnu, a environmentálnu výchovu
f/ organizovať prácu s deťmi a mládežou v rámci voľného času
g/ spolupracovať so štátnymi orgánmi a s orgánmi samosprávy pri napĺňaní cieľov združenia